Politika,Siyaset İle İlgili Sözler

"Siyaset,nasıl yöneltildiklerini anlamadan toplumları önetme sanatıdır."Fernando Pessoa
"İnsanların icadı,kolay ve acısız bir sömürü yoluyduvpolitika."Hakan Günday
"Politika tam olarak bir bilim olmasa da...Bir sanatdır."Otto von Bismar
"Siyaset belirsizlikler arasında bir yol bulup çeşitli olabilirliklerden arzu edilene ulaşma çabasıdır."Halil Berktay
"Politikacıların hepsi aynıdır.Önce reform sözü verirler,sonra sözlerini "reforme" ederler."Leonid S.Sukhorukov
"Bizi yok edecek şunlardır:İlkesiz siyaset;vicdanı sollayan eğlence;çalışmadan zenginlik;bilgili ama karaktersiz insanlar;ahlaktan yoksun bir iş dünyası;insan sevgisini alt plana itmiş bilim;özveriden yoksun bir din anlayışı."Mohandas Karamçand Gandi
"Savaş siyasetin bir oyunudur."
"Savaş siyasetin başka yollardan devamıdır."Carl von Clausewitz
"Siyaset kılıcı yener."
"Siyaset dünyası,insanların hiç çekinmeden birbirini çiğnediği,gözünü kırpmadan vahşice birbirini öldürdüğü,koskoca bir muhabere alanıydı."Rauda Jamis
"Siyaset,şeytanın suyudur."
"Politika söz konusu olduğunda,hak ve hukuk kolaylıkla suç haline dönebilir."C.Bergius

"Karanlık siyasetin insanları birbirlerine nası kırdırtabildiğine işaret eden birçok sayfası vardır."Bireyin gelişmesini  asla istemeyen bu siyaset,sürekli gözetim ve dönetim altında tutduğu 'sürü'den ayrılmak isteyenlere inanılmaz derecede merhametsiz davranmıştır."Sabahattin Ali
"Siyaset tabiatı icabı içinde pislik barındırır.Bu pisliğe rağmen içinde temiz kalmak...zor...Buna soyunmak,zorun da zoru."Adnan İslamoğulları
"Tarih,geçmiş siyasettir;siyaset ise bugünki tarihtir."Mehmet Niyazi
"Dine siyaset mikrobunun bulaşması,dini bir sevgi aracı olmaktan çıkardı ne yazık ki!"Ayşe Kulin
"Nitekim siyaset "at"ı azarlayıp kırbaçlayarak itaat etdirmektir."Ali Şeriati
"Yol gösterici herhangi bir ilke olayınca,siyaset çıplak bir iktidar mücadelesi haline gelir."Bertrand Russel
"Siyaset felsefesi insanı,toplu halde ve yerleşik düzene geçmiş bir konum içinde yaşayan varlık olarak ele alan felsefe disiplinidir."Cristian Wolf
"Politikada "yenilgi",bilimde "yanlış" en büyük öğretmendir."Yalçın Küçük
"Dürüstlük en iyi siyasetdir."Japon Atasözü
"Siyasetsiz din,dinsiz de siyaset olmaz."Şefket Kazan
"Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır,nehir olmayan bir yere köprü salacaklarına söz verirler."Nikita Khrushchev
"Politika demek,kazığı ararken söylediğin nutukları,kazığı yiyenlere alkışlatmak demek."Çetin Altan
"Siyaset ve ticaret önemli olana itibar eder,ilim ve irfan  ise değerli olana."Dücane Cündioğlu
"Okumadan yapılan siyaset tehlikelidir,belediyeciliğe benzemez."İlber Oltaylı
"Sürdürdüğümüz yaşam zordu"Yaşam,aşk,dostluk,siyaset,hepsi süremli birbirine karışıyordu."Rauda Jamis
"Dünyayı siyaset değil,romanlar kurtaracak..."

Yazar,Kategori...