Adalet Ve Haksızlıkla İlgili Anlamlı Sözler

1."Dünyayı haksızlık yönetiyor,adalet yalnız sahnede var"
2."Birine göre adaletli olan şey,diğerine göre haksızlıktır;birine göre çirkin olan diğerine göre güzeldir;birine göre bilgelik olan,diğerine göre çılgınlıktır."
3."Adalete,yalnız masallarda rastlanır."SQ
4."Haksız güç zalim,güçsüz hak çaresizdir."
5."Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa,adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir."
6."Dünyada en çok cahil toplum haksızlığa uğrar.Çünki kendi haklarını bilmezler..."SQ
7."Haksızlıklara baş kaldırmayanlar,onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar."
8."Adaleti bulmak zor değildir.En zor onu koruya bilmektir"
9."Adalet,bir qrup insanın kendi çıkarları için kullandığı olgudur."SQ
10."Haksızlık sadece bir tarafta olsa davalar uzun sürmezdi."
11."Haklı olmak bizi tatmin etmez,mutlaka geri kalanların da haksız olduğunu kanıtlamamız gerekir."
12."Adalet,yoksullar için var olan,zenginler için yok olan bir kavramdır."SQ
13."İnsanlar,kendilerine(tepki olarak) hiç bir zararın gelmeyeceğini bildikleri durumlarda haksızlık ederler."
14."İnsanlar nerede güç olduğunu görürlerse hak orada zanzederler;oysaki hak ile güç çok az birleşirler."
15."Hiçbir zaman haklarını aşma;çünki başkalarının sınırlarına saldırmış olursun."
16."Haksızlığa her kabul ediş,daha büyüyünü doğurur."
17."Bir memleket adaletle yaşar,adaletsizlikle yıkılır."
18."Kuvvete dayanamayan adalet aciz,adalete dayanamayan kuvvet zalimdir."
19."Adalet ancak hakikatten,mutluluk ancak adaletten doğabilir"
20."Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina, nasıl yıkılırsa,ebedi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler."
21."Adaletsiz rejimi,adaletle yıkınız."
22."Ülkeler kılıçla alınır,ancak adaletle korunur"
23."Adaletin olmadığı yerde,huzur olmaz."SQ
24."İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır."
25."Adaletsizliğin asıl nedeni,insanın açgözlüğüdür."
26."Var olan tüm dinsel,politik,ekonomik ve sosyal kurumlar yıkılmalı.Özgürlük,akıl,adalet ve emek temelinde evrensel bir toplum oluşturulmalı."
27."Ne adaletsiz bir dünya:
Kimi günahları ile yükseliyor,
kimi iyilikleri ile kaybediyor."
Shakespeare

Yazar,Kategori...