Din İle İlgili Güzel Sözler

1."Din sıradan insanlar tarafından doğru,zeki insanlar tarafından sahte,liderler tarafından kullanışlı kabul edilir"-Seneca 
dini-sozler-din-sozleri
2."Dinler ateşböcekleri gibidir:Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar.Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir.Ki sadece bu havada yaşaya bilirler ancak."-Arthur Schopenhauer
3."Korku beyni felce uğratır.İlerleme cesaretten doğar.Korku inanır,cesaret şübhe eder.Korku yere düşer ve dua eder.Cesaret ayakta durur ve düşünür.Korku kaçar,cesaret ilerler.Korku barbarlıktır,cesaret uygarlık.Korku tanrılara,şeytanlara ve ruhlara inanır.Korku dindir.Cesaret bilim."Robert İngersoll
4."Dünyada her şey için,medeniyyet için,hayat için,başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,fendir.İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir,cahilliktir,doğru yoldan sapmaktır."Mustafa Kemal Atatürk
5."Din şuan kadınların ilerlemesi yönündeki ilk engel Din insanları geri götürüyor,bilime ve gelişmeye karşı çıkıyor.Din insanları doğaüstü güçlerin korkusuyla yutuyor.Din insanların mutluluğuna engel oluyor ve tercihlerini yaşamalarına asla izin vermiyor."-Teslime Nesrin
6.Dindar insanlar,Tanrılarının sevgisi veya dinlerinin emirlerinin güzelliği hakkında ne söylerse söylesin,eğer davranışları başkalarına karşı yıkıcıysa ve şiddet doluysa,eğer başkalarına acı çektiriyorsa,biliniz ki o din yozlaşmıştır ve reform ciddi bir şekilde gereklidir.-Charless Kimball
7."Dünyada iki çeşit insan var:Aklı olan ve dini olmayanlar,dini olan ve aklı olmayanlar"-Abu'l-AlaAl-Ma'arri
8."İnanmak,düşünmekten kolay.Bu yüzden düşünenden çok inanan var."-Bruce Calvert
dini-sozler-din-sozleri

9."Kişi incelerse imanın her savunuluşunda mantığa saldırı bulur.İmanı kucaklamak,aklı terk etmektir-George Smith
10."Bilginin kısa yolu olduğu iddia edilen iman,sadece aklı yok etmenin kısa yoludur."-Ayn Rand
11 "Ruhunda sukunete kavuşmak ve mutlu olmak isteyen insanlar inanmalı ve iman etmelidir.Ama hakikatın peşindeki insanlar iç huzurundan feragat etmeli ve yaşamlarını bu sorgulamaya adamak;kendisi ve hayatla yüzleşmekten korkmamak zorundadır."Friedrich Nietzsche
12."Din aklımızın bebelik döneminden kalma bişeydir,biz mantık ve bilimi rehber olarak aldıkça yok olacaktır."Batrand Russel
dini-sozler-din-sozleri

13."Bir zamanlar dünyayı din yönetiyordu.Şimdi o çağlara 'Karanlık Çağlar' deniyor.Ruth Hurmence Green
14.Eğer kötülükler yok edilecekse,biz yok etmeliyiz.Eğer köleler serbest bırakılacaksa,biz serbest bırakmalıyız.Eğer yeni gerçekler keşfedilecekse,biz keşfetmeliyiz.Eğer elbisesizler giydirilicekse,açlar doydurulacaksa,adalet bulunacaksa;işçilik ödüllendirilecekse;batıl akıldan kovulacaksa;korunmasızla korunacaksa ve en sonunda doğruluk zafer kazanaksa bunların hepsi insanların eseri olmalı.Geleceğin büyük zaferleri insanlar tarafından kazanılmalı ve sadece insanlık tarafından kazanılmalı.Green İngersoll
15."Bir insanın ahlaki davranışları anlayışa,eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır;hiç bir dini temel gerekmez.İnsan eğer ölümünden sonra ölüm korkusuyla ve ödül umuduyla kontrel altına altına alınmak zorundaysa,şübhesiz kötü bir yoldadır."Albert Einstein
16.İnançlı bir insanın şübheci bir insandan daha mutlu olması,sarhoş bir insanın ayık birinden daha mutlu olmasından farklı değildir.George Bernard Snaw
17."Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen iki şey yoktur.Voltaire
18.Tarih,tek gerçek ahlaki değerlerini bulduğuna kendisini ikna eden ve ona katılmayanları yok etmeyi veya değiştirmeye kalkışan kararlı insanların yaratdığı sefaletle dolu.Peter Llyod
19."Bırakın din adamları başka dünya vaad etsinler.Biz cenneti yeryüzünde kuracağız!"Lev Troçki
20."Din,insanların afyonudur."Karl Marx
21."Benim ülkem dünyadır,tüm insanlar benim kardeşimdir,iyiyi ve doğruyu yapmak benim dinimdir."Thomas Paine
22."Din akla boyun eğmelidir."Cherbury
23."Bence temelde ikimizde dinsisiz.Sadece ben senden temelde bir tane fazla dini reddediyorum.Sen diğer tüm dinleri neden reddettiğini anladığın zaman,benim de neden senin dinini reddettiğimi anlarsın."
Stephen F.Roberts
24."Tek kitaplı adamdan kork!"Bertrand Russel
25."Bir şeye,duydunuz diye,atalarınız inanmış diye,ben söyledim diye inanmayın.Kendi kendinize 
doğru bulduğunuz şeylere inanın."Gotama
26."Hem dinlerin zarar verdiğinden,hem de yalan olduklarından çok eminim."Bertrand Russel
27."Din,bence ilk ve temel olarak korku üzerine kuruludur."
28."Kutsal kitapları okuyup anlamayan dindar,okuyup anlayan dinsiz olur."
29."Din hakkında ben endişelendiren,onun insanlara anlamamakla yetinmeyi öğretmesidir."
30."Gerçekleri kutsal kitapa göre yorumlayan biriyle tartışamazsınız."

Yazar,Kategori...