Amaçlar İle İlgili Söylenmiş Güzel Sözler

"İnsan yaşamının amacı başkalarına hizmet etmek,şefkat göstermek ve yardımcı olmayı istemektir."Albert Schopenhauer
"Sevgi prensibimiz,düzen temelimiz,ilerleme amacımızdır."Auguste Comte
"Başarının sırrı amaca sadakattır."Benjamin Disraeli
"Evet,dünyada,hele hele felsefe dünyasında hiçbir şey boşuna değil,mutlaka bir amaç,bir anlam gizli;burada bize düşen,bunları yine anlamlı bir biçimde ortaya çıkarmak."Betül Cotuksöken
"Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde,yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar."Herman Hesse
"Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder.Çünki her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır."Michel de Montaigne
"Kimi insanlar yaşamda hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar.Bu gibi insanlar,bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler.Onlar gitmez,ancak suyun akışına kapılarak akar giderler."Genç Seneca
"Aynı amaca ulaşacak  olduktan sonra ayrı yollar seçmenin ne anlamı var?"Gandi
"Amaç insanlara yönelik olmaktan çıkar,dünya üzerindeki dengeleri değiştirmenin bir kılıfı haline dönüşürse,din artık siyasetin bir aracıdır ve her kes onu amaçlarına göre kullanır."Mahir Kaynak
"Amacın değeri amacın kendi içindedir;ve bu nedenle amaç,onun kendi adına peşine düşülmediği sürece ulaşılamaz."A.J.Toynbee
"Amaçsız yaşam anlamsız yaşamdır."Sebuhi Quluzade
"Evrendeki her şeyin bir amacı vardır.Uyumsuz hiç kimse,tuhaf hiçbir şey yoktur,rastlantılar yoktur.Sadece anlamadığımız şeyler vardır."Marlo Morgan
"Hayatta yaşama amacınız neyse,sizin için hayatın anlamı da odur.Amacınız yoksa,yaşamınız anlamsızdır."Sebuhi Quluzade
"Bu mutsuzluk,şiddet ve korku çemberi ne amaca hizmetvediyor?Bunun mutlaka bir amacı olmalı;yoksa evrenimiz tesadüflerle yönetiliyor demektir,ki bu da mümkün olamaz.Peki ama nasıl bir amaç?Tekrar tekrar çıkan bu soru karşısında insan aklı o kadar aciz ki."Sherloch Holmes
"Hayatın asıl amacı,bilgi değil eylemdir."Thomas Henry Huxley
"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır."Artur Schopenhauer
"Amaca sabırla varılır;acele ile değil."Mevlana
"Zeka sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil,aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için önemlidir."
"Bu dünyada sadece iki çeşit felaket vardır;biri amacına ulaşmamak,diğeri ise ulaşmak."Oscar Wilde
"Artık amaç,bir şeriat devleti kurmak değil.Şeriat;iktidarı,parayı,her türlü gücü ele geçirmenin sadece simgesel,kişileştirilmiş adı."Necip Hablemitoğlu
"Yaşamında bir amaç bul ve ona göre yaşa derler.Ama bazen yaşayıp bitirdikten sonra yaşamın bir amacı olduğunu farkedersin."Halit Hüseyni
"Hayatta gerçek mutluluk budur:Yüce olduğunu kabül ettiğiniz bir amaç için var olmak,doğanın bir gücü olmak.."Bernard Shaw
"Bir düşüncenin değeri o düşüncenin pratik araçlarına bağlıdır."
"Hayatta tek bir kişi bile,siz yaşadığınız için rahat nefes alıyorsa,siz başarılı ve amacınıza ulaşmış bir insansınız."Ralph Waldo Emerson
"Adalet devletin amacıdır.Sivil toplumun amacıdır.Adalet için daima mücadele edilecektir."Alexander Hamilton
"Bilimin amacı yeni kanıtlar bulmak değil,bunlarla ilgili yeni düşünce biçimleri keşfetmektir."William Bragg
"Amacım zamanı satın almak."Nejat İşler
"Okurları,izleyenleri amaçlarına uygun sahte bir tarrihle uyutmak,kandırmak,aldatmak,öz tarihlerinden soğutmak;yerine uyduruk,yapma,bütünüyle sahte bir tarih yerleştirmek istiyorlar."Targut Özakman
"Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun,yüksek bir amacın sonucu değilse,büyük sayılmamalıdır."F.Rochefoucauld
"Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim."Bertrand Russel
"Eğitimin gerçek amacı uyandırmaktır."J.Krishnamurti
"Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme."
"Özel çıkarlardan başka araçları olmayan bir takım haksız kararları yasa diye benimserler."Jean-Jacques Rousseau
"Egonun niha amacıbir şey anlamak değil bir şey olmaktır."Muhammed İkbal
"Alkış zayıfların amacı ve sonudur."C.Colton
"Başkalarının özgürlüğünü amaç edinemediğim sürece özgürlüğü amaçlayamam."Jean-Paul Sartre
"Tek amacım var:İnsanın özgürleşmesi;insana sınırlarını yıkmak konusunda yardımcı olmak."Jiddy Krishnamurti

Yazar,Kategori...