Medeniyetle İlgili Sözler

"Gerçek medeniyet,edebiyat ve sanattan doğar."Muhsin Ertuğrul
"Medeniyet bir yaşam yöntemi ve tüm insanlara eşit saygı tutumudur."Jane Addams
"Medeniyetin ilk şartı adalettir."Sigmund Freud
"Ne yazık ki modernizm,biz Avrupalı olmayan milletlere medeniyet adı altında empoze edilmiştir."Ali Şeriati
"İnsan bozulur,insan kalmaz,bir medeniyet insanı insan yapan manevi  kıymetler manzumesidir."Ahmet Hamdi Tanpınar
"Sevgisiz insanın insanlığı,medeniyeti,olgunluğu yoktur.Ve mutlu da değildir.İnsanlık medeniyet,olgunluk ve mutluluk istiyorsa,insanların gönlüne sevgi tohumları ekilmeli ve yerleştirilmelidir.Bu sevgi menfaate dayanmayan,katıksız,saf ve samimi sevgi olmalıdır."Necati Çankaya
"Medeniyet,ruhun dışa vuruşudur."Sezai Karakoç 
"Hangi milletin kütüphanesi bu yönden zenginse o millet,medeniyet aleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde demektir."William Shakespeare
"Bir toplumun medeniyet seviyesi,kadınlara nasıl davranıldığına bakılarak anlaşıla bilir."Murray Bookchin
"Hakkı" değil "Kuvveti" üstün tutan Batı medeniyetinin zülmü altında ilerlemektedir.Bu medeniyet iki koldan insanları ezmekte ve zulmetmektedir.Bunlardan biri "Komunizm" diğeri de "Kapitalizm"dir"M.Mustafa Uzun
"Kalem olmadan medeniyet doğmaz."Beyazit Akman

"Bugünkü medeniyeti belirleyen faktör iktisat faktörüdür."Ali Şeriati
"Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona kayıtsız kalanları yakar mahveder."Atatürk
"Medeniyetin yıkımı önce zihinlerde başladı.Bu sebeple,evvela,yeni bir medeniyet için zihinlerin iman ve zihni kirliğin önlenmesi şart."Ş.Barıkçin
"Çocuklar,büyük müzisyenlere ve aktörlere hayranlık duydukları gibi büyük bilim insanlarına da hayranlık duyduklarında medeniyet bir sonraki seviyeye sıçramış olacaktır."Brian Greene
"Medeniyet ne istediğini bilmekle başlar."Bahadır Cüneyt Yalçın
"Medeniyet insanı yumuşatır bu sebeple onları daha az vahşi,daha barışçıl hale getirir."Henry Thomas Buckle
"Medeniyet,birbiriyle kavga etmeden tartışabilme kültürüdür."Celal Şengör
"Medeniyet gittikçe daha büyük şehirlere yöneliyor;gittikçe şehirli bir topluma dönüşüyoruz;kalabalık apartmanlarda yaşıyor,akşamları ve sabahları gökyüzüne bakacak yeri ve zamanı bile zor buluyoruz,bu yüzden güzel olan bir çok şeyle aramızdaki bağı yitiriyoruz."Jiddy Krishnamurti
"Her devir,her medeniyet başka türlü duyar ve pek tabii olarak başka türlü ifade eder."Sabahattin Ali
"Medeniyet,satın alınır zannettik,elbiseyi aldık,insanı göremedik bile..."Nürettin Topçu
"Medeniyet üçkağıtçılara saraylar yaptırır,dahilere kümes."Charles Fourier
"Medeniyetin fazla gelişmesi milli kültürü bozar."Ziya Gökalp
"Bir iman ve medeniyet krizi geçiren dünya,teknik yarışında başarılı olurken insanı unutulmuş bulunuyor."Samiha Ayverdi
"Ülkemizde eski çağlardan beri birçok medeniyet yetişmiştir.Ülkemiz birbirine benzemeyen bir çok medeniyetin beşiği olmuştur.Bu beşikte bir çok medeniyet sallanmıştır,bir çok medeniyeti uyutmuşuzdur.En son kurulan medeniyet,ekmek medeniyetidir."Oğuz Atay
"Özgürlük,medeniyetin insanoğluna bir armağanı değildir.Hiç medeniyet yokken insanoğlu daha özgürdü."Sigmund Freud
"Yeni medeniyet,artık, "demokrasi" olarak kendini gösteriyor!Binlerce insanı,sorgusuz sualsız,bombalayarak yok etmenin adı, "bugûnlerde" "demokrasi"..."Muhittin Karabulut
"Büyük medeniyet,içten zayıflatılmadığı sürece fethedilemez."
"Avrupalı için medeniyet,zorun yerine hilenin geçişidir."Cemil Meriç
"Medeniyet ve kültür,bir kimsenin sahip olmakla medenileşivereceği Avrupa malı ürünler değildir.Fakat modernleşme diye sundulları bütün bu saçmalıkların bir medeniyet görüntüsü olduğuna bizi inandırırlar."Ali Şeriati
"Batı medeniyeti kalkınmayı,milyonlarca hayvanın köleleştirilmesi,sömürülmesi,katkedilmesi;doğanın yapılanıp talan edilmesi yoluyla kendi refahında konforunda meydana getirdiği gelişmeler olarak görülmüştür."Steven Best
"Biraz zeka,biraz da zerafet ve medeniyet,taşla ve sopayla yaratılan tahribattan çok daha asil ve etkili sonuçlara yol aça bilir."Ali Lidar
"Belki şimdi medeniyet dünyasının yüzlerge bilgini,yeni ölüm vasıtaları bulmak azmiyle uykusuz."Cemil Meriç
"Yüzyılımızın medeniyeti makina medeniyetidir."Nürettin Topçu
"Evren,sıfır medeniyet seviyesindeyken,yaşama saygı duymayı öğrenemediği için,birinci medeniyet seviyesine geçmeye çalışırken kendini imha eden uygarlıkların ölmüş gezegenlerinden artakalan göktaşlarıyla doludur."Azra Kohen

Yazar,Kategori...